Kontakt: PELADA plus, s.r.o.

Sídl. Párovce - Staré Mesto
Priehradná 1099/4
949 01 NITRA

IČO: 34141634
DIČ: 2020408126
IČ DPH: SK2020408126

Tel.kontakt:
Orange: +421 905 181 025
T-Mobile: +421 911 181 025
Pevná linka: 037 / 654 10 75

Otváracie hodiny:
Pon. - Pia.: od 8:00h do 17:00h
Sobota: od 8:00h do 12:00h
Nedeľa: Zatvorené
Bankové spojenie: ČSOB - Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4030292241 / 7500 (ČSOB Banka)
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK05 7500 0000 0040 3029 2241

OROS Nitra Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2315/N Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/ 7720 024

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi